Vanliga frågor och svar!

Har du några frågor om solceller? Här har vi samlat de allra vanligaste frågorna vi brukar svara på.

Vad är en växelriktare?

Växelriktaren omvandlar likström från solcellerna till växelström för elnätet. I växelriktaren filtreras också strömmen för att minimera övertoner och skapa en ren sinuskurva. Växelriktaren placeras oftast i närheten av el-central/undercentral och kopplas in i husets befintliga elsystem. Våra projektingenjörer föreslår den växelriktare som passar bäst för er anläggning!

Vad är polykristallina solceller?

Att den är polykristallin innebär att cellerna består av flera kristaller vilket håller ner kostnaderna men ger en något lägre verkningsgrad. Detta gör att det är ett mycket prisvärt alternativ, särskilt i de fall där det finns gott om yta att montera på.

Vad är en dubbelsidig panel och hur fungerar det?

Solpaneler Transparium (utväklade av PPAM Solkraft) är halvtransparenta och dubbelsidiga därför producerar el på bägge sidorna.

Transparium dubbelsidiga solpaneler godkända för andra typ av användningsområden, t ex fallskydd, solskydd,tak och balkongräcke m.m. Den smäckra konstruktionen gör att panelerna lätt kan integreras i olika byggnadslösningar.

För bästa effekt bör Transparium placeras fristående till exempel upplutad på ställning på platta tak. Det går även bra att montera panelerna liggande på tak. Är taket ljust kommer en betydande del av det genomstrålande ljuset att reflekteras och därmed generera el.

Vad är ampere/amperesäkring?

Amperesäkringen förhindrar överbelastning i det befintliga elsystemet. Huvudsäkringen mäts i Ampere och har betydelse för hur stor solcellsanläggning du kan installera. Kolla på din senaste elräkning, där stor det hur stor huvudsäkring du har!

Behöver solcellerna tvättas?

I nästan alla lägen, nej. I vårt nordiska klimat så sköter naturen rengöringen själv. Regn och blåst rengör solcellerna regelbundet och oftast räcker det. Skulle du behöva rengöra, se till att spruta med vattnet ovanpå panelerna så att det inte trycks in under t ex takpannorna.

Producerar solcellsanläggningen el även vid strömavbrott?

Nej, växelriktaren behöver ström för att producera solel.

Kan man lagra den el som man själv producerar?

Energilagring med batterier kan snabbt bli lönsamt för flerbostadshus. Här kan man minska effekttopparna med 40% med så lite som 0,8–1,3 kWh centraliserad lagringskapacitet per lägenhet. Återbetalningstiden för investeringen kan bli så kort som 5–7 år om flerbostadshuset övergår till kollektivmätning och ett lägre säkringsabonnemang. För villor är återbetalningstiden längre då investeringen inte kan delas på samma sätt och det lägsta säkringsabonnemanget ofta är 16 Ampere.

För att sänka effektuttaget för en villa med fjärr- eller bergvärme krävs 4–9 kWh batteri för motsvarande reduktion. Förutom möjligheten att kapa effekttoppar finns det andra fördelar med egen energilagring som ett mindre beroende av elnätet och möjligheten att sälja systemtjänster på elmarknaden. Våra projektingenjörer föreslår den energilagring som passar bäst för er anläggning!

Finns det möjlighet att följa sin anläggning online?

Ja, via sida´´SolarEdge Monitoring och Photovoltaic Monitor´´ så kan du följa din anläggnings produktion. Vi kan erbjuda rätt lösning för systemövervakning, trådlöst eller internetbaserat, sammanfattat eller detaljerat, oavsett om du vill övervaka energiutbytet i en villaanläggning eller ett större solkraftverk på öppen mark. Våra projektingenjörer hjälper dig till den lösning som bäst passar dina behov!